Consultancy & Opleidingen
Aufleben
consulting en opleidingen in de zorg

Consultancy Zorg Giersbergen en Movinex slaan de handen ineen.Persbericht:

Consultancy Zorg Giersbergen BV en Movinex BV slaan de handen ineen en werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van dementiezorg.

De kwaliteit van de dementiezorg in Nederland verdient aandacht. Hoe kom je erachter wat het zelf beleefde levensverhaal en het persoonlijke gevoel van ‘het normale dagelijkse leven’ is van een cliënt die te maken heeft met dementie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk vanuit het persoonlijk passende levensritme en levensverhaal kunnen aansluiten met ons handelen bij de beleefde leefwereld van een cliënt met dementie.

Professor Erwin Böhm heeft vanaf 1964 onderzoek gedaan naar deze vraagstukken en een sluitende methode ontwikkeld dat professionals ondersteunt zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de beleefde leefwereld van de cliënt met dementie. Het doel is dat cliënten met dementie een menswaardig bestaan hebben, gebaseerd op zelfredzaamheid en behoud van eigenwaarde, met een positief effect op de maatschappelijke kosten.

Het gedachtegoed heeft overeenkomsten met belevingsgerichte zorg, methoden als de Validation Therapy van Naomi Feil, Dementia Care Mapping en het model van Cora van der Kooij. Het gedachtegoed van Böhm onderscheidt zich omdat het als enige gebaseerd is op uitgangspunten van de psychiatrie. Het gesprek wordt bovendien niet óver de cliënt met dementie gevoerd maar mét de cliënt met dementie.

Op dit moment wordt er in meer dan 110 organisaties in Oostenrijk en Duitsland gewerkt volgens de zorgmethodiek van Böhm. In deze organisaties zijn de resultaten dat cliënten met dementie: actiever zijn en meer bewegen tot de laatste levensdag, minder geneigd zijn tot dwalen en weglopen, geen rustgevende medicatie nodig hebben en minder incontinentieproblemen hebben, minder hulpbehoevend zijn en dus minder zorg nodig hebben. De partners en mantelzorgers geven aan minder belasting te ervaren.

Deze resultaten hebben ertoe geleid dat ook vanuit andere Europese landen interesse is voor dit gedachtegoed. In Nederland heeft Zorgboerderij Giersbergen in 2015 de zorgmethode van Böhm vertaald naar de Nederlandse cultuur en taal. De resultaten die in Duitsland en Oostenrijk waarneembaar zijn worden ook bereikt bij de cliënten van Zorgboerderij Giersbergen. De ontwikkelingen zijn de media ook niet ontgaan, een sfeerimpressie van de activiteiten van Zorgboerderij Giersbergen zijn te zien in de tv documentaire “voor ik het vergeet” van Angela Groothuizen uitgezonden in april 2017.

Zorgboerderij Giersbergen heeft de ambitie om ook andere zorgorganisaties te laten kennismaken met het gedachtegoed van Böhm en te inspireren om vanuit de beleefde leefwereld van de cliënt samen met de cliënt het aanbod aan ondersteuning in te richten. Deze ambitie geeft zij vorm vanuit de ontwikkelorganisatie Consultancy Zorg Giersbergen BV in samenwerking met Movinex BV.

Movinex is een adviesbureau actief in de langdurige zorg. De klanten van Movinex zijn bestuurders, toezichthouders, directeuren en financiers. Beslissers in de langdurige zorg, die een belangrijke stem hebben in de ontwikkelingen in de sector. De adviseurs van  consultancy zorg Giersbergen en  Movinex zijn ervan overtuigd dat het beter kan en beter moet zodat de kwaliteit van leven voor mensen die afhankelijk zijn van de zorg verbetert. Het zijn veranderaars, strategen, onderzoekers en ontwikkelaars die organisaties op een betrokken, creatieve en resultaatgerichte wijze ondersteunen. Het beoogde resultaat is dat de waarde voor klanten, medewerkers en samenleving wordt verhoogd.

Consultancy Zorg Giersbergen BV en Movinex BV organiseren binnenkort een proeverij voor bestuurders, directeuren, stafadviseurs, financiers en toezichthouders in de langdurige zorg om kennis te maken met het gedachtegoed van Böhm en de ervaringen van Zorgboerderij Giersbergen.


Voor meer informatie:

Consultancy Zorg Giersbergen: Hellen Junggeburth - van Rooij, 06 – 55186510,  www.zorggiersbergen.nl
Movinex : Nicole Hermans, 0651592565, www.movinex.nl
Copyright © 2019 disclaimer - Zorg Giersbergen - Duinweg 69, 5151 RK Drunen -   06 - 55 186 510 - - powered by Dreamsites Webdesign